Wie werkt waar:

Peter Verhagen

CEO Sonneveld Groep

 

 

Peter Verhagen is sinds eind 2014 CEO bij Sonneveld Groep. Hij is daarmee verantwoordelijk voor zowel de Nederlandse als buitenlandse vestigingen van Sonneveld, de 3 productielocaties en voor onze enzym business Quattro Enzym Solutions. Hoe kijkt hij aan tegen de toekomst van Sonneveld? 

“SONNEVELD GEEFT
MENSEN DE KANS
OM AMBITIES WAAR TE MAKEN

LEES HET INTERVIEW


Wie bakt waar?_15
Wie bakt waar?_19

Van vakantiewerker tot CEO

Peter kent Sonneveld van ‘onder tot boven’. Peter: ‘Tijdens mijn middelbareschooltijd woonde ik in Papendrecht en werkte ik een aantal jaren als vakantiewerker bij Sonneveld. Ik vond het toen al meteen een leuk bedrijf. Een aantal jaar na het afronden van mijn school werd ik door een bekende getipt. Men zocht een exportmanager voor de regio Frankrijk. Dat leek me wel wat en mijn Frans was oké, dus ik heb daarop gesolliciteerd. In de loop der jaren heb ik de nodige functies vervuld binnen Sonneveld. Sinds eind 2014 mag ik als CEO functioneren. Dat vind ik wel een mooie pluim op mijn carrière tot nu toe. Ik werk nu al 23 jaar bij Sonneveld en nog steeds met veel plezier.’ 

 

‘Ik ben vooral gecharmeerd van de mensen die bij Sonneveld werken. Handen uit de mouwen, gewone mensen zonder poespas, maar wel met ambitie en enthousiasme om het meeste uit de dag en het vak te halen. Ik vind het ook mooi dat het bedrijf kansen biedt aan mensen om door te groeien en ambities waar te maken. Dat zie ik aan mezelf, maar zo zijn er nog heel veel voorbeelden binnen het bedrijf. Denk maar aan Pim van der Breggen, ooit binnengekomen als applicatiebakker en nu commercieel directeur van Sonneveld Benelux.’

 

‘Wat ik daarnaast mooi vind van Sonneveld is dat we als compact bedrijf wel heel veel dimensies kennen. Zo is Nederland onze thuismarkt, maar werken we heel internationaal met vestigingen in België, UK, Frankrijk, Hongarije en zijn we goed vertegenwoordigd in Rusland en China. En we hebben kennis van alle basisprincipes in de keten, die gaat van gedegen inkoop van duurzame grondstoffen, R&D tot vermarkten van onze producten.’ 

 

Glazen plafond doorbreken

Op de vraag wat zijn ambitie was toen hij als CEO werd aangesteld antwoordt Peter: ‘Ik wilde het ‘glazen’ plafond doorbreken qua omzet en rendement. Onze omzet was al jaren min of meer stabiel; ons rendement was te laag. We zaten in de middenmoot. Dat wilde ik heel graag veranderen en doorgroeien naar een speler in de markt om rekening mee te houden. Verbreding van het assortiment en verbreding van de markten door betere samenwerking met onze zusterorganisaties binnen onze moedermaatschappij, is voor mij een belangrijk onderdeel van deze ambitie. Nederland blijft onze belangrijkste markt, maar met oog voor internationale expansie.’

 

Naast deze zakelijke ambitie heeft Peter ook oog voor de mensen en persoonlijke vaardigheden binnen Sonneveld. ‘Persoonlijk vind ik samenwerking en ruimte voor ontplooiing erg belangrijk. Daar stuur ik de organisatie dan ook op. Zelf verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap laag in de organisatie leggen, waarde toevoegen aan de keten en met elkaar de lat steeds hoger leggen waren en zijn de uitgangspunten van onze strategie. Qua leiderschapsstijl ben ik een heel andere CEO dan mijn voorgangers. Daar moest men wel even aan wennen.’ zegt Peter lachend.

 

Terugkijkend op de afgelopen 5 jaar is Peter met name trots op het feit en dat zowel qua omzet als qua rendement een flinke groei is gerealiseerd. Ook is hij trots op de nieuwe generatie medewerkers, die Sonneveld heeft weten te werven. ‘Hier zit veel potentieel. Zij zullen dit bedrijf verder uitbouwen en de continuïteit waarborgen. En ondanks deze groei, met nieuwe bedrijven en nieuwe mensen, hebben we het karakter van familiebedrijf weten te behouden. De lijnen zijn kort en de omgangsvormen zijn informeel. Dat vind ik wel iets om trots op te zijn.’ aldus Peter. 

 

Ultiem gemak

Belangrijke mijlpalen in de afgelopen 5 jaar waren de acquisitie van nieuwe bedrijven zoals Broer, Quattro Enzyme Solutions en Vamo en hiermee de verbreding van het assortiment en afzetkanalen. Daarnaast is er veel aandacht uitgegaan naar het digitaliseren en automatiseren van diverse afdelingen en processen, zodat Sonneveld klaar is voor de toekomst. Peter: ‘Heel belangrijk is ook het bepalen van onze purpose geweest. (red: purpose is de fundamentele reden waarom je als bedrijf bestaat, in het geval van Sonneveld de betekenis die het heeft in de bakkerijketen.) We zijn uitgekomen op ‘Ultiem gemak voor de bakker’. Dit is geheel in lijn met het beginsel waarmee de familie Sonneveld destijds de firma is begonnen. Sonneveld wil het bakkende ondernemers makkelijker maken om gezond en duurzaam te ondernemen. Door onze purpose vast te stellen en met elkaar te doorgronden, hebben we richting gegeven aan onze organisatie en al onze activiteiten.’ 

 

"IK WILDE HEEL GRAAG
HET GLAZEN PLAFOND
DOORBREKEN QUA
OMZET EN RESULTAAT.
EN DAT IS GELUKT." 

 

Leiderschap

Sonneveld is de afgelopen 5 jaar verdubbeld in omzet. Bij zo’n groei neemt de complexiteit toe. Peter geeft aan dat hij als leider met name heeft gekeken hoe daar structuur in aan te brengen op een manier dat mensen en klanten zich nog steeds prettig voelen bij Sonneveld. ‘Dat is een kwestie van delegeren en navigeren, alsook blijven openstaan voor feedback van je medewerkers en je klanten.‘ Als leider van een bedrijf, maar ook als vader van een gezin met schoolgaande kinderen en een echtgenote die werkt bij de GGD, was (en is) corona een hectische periode. ‘Gezondheid en medewerkers staan voorop. Daar hebben we in het bedrijf als belangrijkste prioriteit op gestuurd. Daarnaast de gezondheid van het bedrijf. Ook wij zijn geconfronteerd met teruglopende omzetten, met name in bepaalde exportmarkten en productcategorieën. Het nemen van kortetermijnmaatregelen hoort dan bij de dagelijkse activiteiten om de continuïteit van het bedrijf op langere termijn te verzekeren.’

 

Met vertrouwen kijkt Peter naar de toekomst voor Sonneveld. ‘We zijn een gezond bedrijf. We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd om de continuïteit van ons bedrijf te waarborgen. De wereld verandert en verandert steeds sneller. We willen klaar zijn voor de toekomst door ons verder te richten op digitalisering, duurzaam zakendoen, innoveren van onze diensten en producten, zodat we ‘t onze klanten nog makkelijker kunnen maken om zaken met ons te doen. We zijn als Sonneveld niet de grootste, maar willen wel de toon zetten in de bakkerijbranche.’, aldus Peter. ‘Een verdere groei van de onderneming hoort tot onze ambities. We streven naar organische groei en tegelijkertijd kijken we om ons heen naar nationale of internationale partners waarmee ons portfolio verder kan worden uitgebouwd om zo Sonneveld nog relevanter te maken voor onze klanten.’ 

Wie bakt waar?_694

CEO Peter Verhagen van Sonneveld Group vertelt meer over zijn rol en ambities voor Sonneveld.

 
8/13
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...